වර්තමානය අතරමග, අනාගතය දකින්න – නගර ඩිජිටල්කරණය

(කැනඩාවේ විනිපෙග් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර සහ ආර්ථික විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපතිනි, සිල්වී ඇල්බර්ට් The Conversation වෙනුවෙන් ලිවූ, 2017 සැප්තැම්බර් 17 වන දින World Economic Forum වෙබ්

හතරවෙනි කර්මාන්ත විප්ලවය

අවුරුදු දෙකකට පමණ පෙර ඩාවෝස් නගරයේ ‍රැස්වුණු ලෝක ආර්ථික සංසදයේ ප්‍රධාන මාතෘකාවවුයේ හතරවෙනි කර්මාන්ත විප්ලවයයි. ඩිජිටල්, භෞතික සහ ජෛව පද්ධති (digital, physical and biological) අතර

අලුත් කොම්පැනියක්?

පසුගිය වසර සියය ඇතුලත ලෝකයේ ප්‍රධාන සමාගම් අතර තිබු එක් සමාගමකි ජීඊ GE (ජෙනරල් ඉලෙක්ට්‍රික්, General Electric). නමුත් මෙම සමාගම වසර කිහිපයකට පෙර එම සමාගම